Kepaniteraan Hukum

Nama : I Made Sarma, SH.
Nip : 19571231 198203 1 058
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Panitera Muda Hukum

 

Nama : I Gede Supersadha, SH.
Nip : 19700722 199103 1 001
Pangkat / Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Panitera Pengganti

 

 

Nama : Syarifah Rohmatulloh, SH.
Nip : 19830218 201101 2 011
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Panitera Pengganti

 

 


 

Nama : Made Wedani
NIp : 198809102009122002
Pangkat  / Golongan : II /b
Jabatan : Staf / Jurusita Pengganti
Copyright © 2016 Pengadilan Negeri Negara. All rights reserved.