Ketua

Nama : Dameria Frisella Simanjuntak, SH.,M.Hum.
Nip : 196902191988032001
Pangkat / Golongan : Pembina Tingat I / IV /b
Jabatan : Ketua / Hakim Madya Muda
Copyright © 2016 Pengadilan Negeri Negara. All rights reserved.