Permohonan Izin / Persetujuan Penggeledahan

Berkas yang harus dilengkapi adalah :

  1. Surat permohonan ijin / persetujuan penggeledahan
  2. Surat perintah penggeledahan
  3. Berita acara penggeledahan
  4. Laporan polisi
  5. Surat pemberitahuan dimulainya penggeledahan
  6. Resume
Copyright @2016-2018 Pengadilan Negeri Negara. All rights reserved.