Rabu, 27 Oktober 2021

Profil Role Model

  Nama

 : Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si.

  NIP

 : 197710112000122001

  Pangkat / Golongan

 : Pembina Tk. I / IV /b

  Jabatan

 : Ketua / Hakim Madya Muda

  Deskripsi

 : Role Model Pengadilan Negeri Negara Periode Tahun 2021