Rabu, 08 Februari 2023

Profil Role Model

  Nama

 : Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

  NIP

 : 197709102000122001

  Pangkat / Golongan

 : Pembina Tk. I / IV /b

  Jabatan

 : Ketua / Hakim Madya Muda

  Deskripsi

 : Role Model Pengadilan Negeri Negara Periode Tahun 2023